Află cum poți să scapi de istoricul negativ și de înregistrarea din lista de rău platnici de la Biroul de Credit.

Biroul de Credit - cum poți scăpa de istoricul negativ

Apari în evidența Biroului de Credit ca rău-platnic? 

Nu poți să accesezi un credit din cauză că apari în evidența Biroului de Credit ca rău-platnic? 

În următorul articol îți vom prezenta tot ce trebuie să știi despre Biroul de Credit și care sunt metodele prin care poți fi șters din evidența acestuia. 

Despre Biroul de Credit 

Biroul de Credit a luat ființă la sfârșitul anului 2003 și este o societate pe acțiuni la sunt acționari 20 de bănci. 

Biroul de Credit administrează o bază de date centralizată, care conține informații despre activitatea de creditare desfășurată de instituțiile financiar-bancare autorizate. Această bază de date poate fi consultată de instituțiile credit și bancare, societăți de asigurări și de recuperare creanțe și instituțiile nebancare care au un contract încheiat cu Biroul de Credit.

Concret, instituțiile de credit, bancare și nebancare oferă Biroului de Credit informații despre clienți, pe care acesta din urmă le centralizează punând la dispoziția tuturor celor care au încheiat contract cu Biroul de Credit date relevante pentru determinarea gradului de îndatorare și evaluarea bonității persoanelor în momentul solicitării unui credit. 

Trebuie să țineți cont că decizia de acordare a unui credit revine fiecărei instituții în parte. Instituțiile financiar-bancare au obligația legală de a evalua bonitatea persoanelor solicitante și de a determina gradul de îndatorare a acestora. Acestea sunt realizate cu ajutorul datelor înregistrate la Biroul de Credit, însă nu sunt singurele pe baza cărora se va lua decizia de creditare. 

Obiectul de activitate al Biroului de Credit

Biroul de Credit are un rol foarte important în acordarea unui împrumut financiar. Instituțiile bancare și nebancare verifică la Biroul de Credit bonitatea și gradul de îndatorare pe care solicitantul unui credit le are deja. 

Activitățile principale ale Biroului de Credit sunt: 

 • Colectare/prelucrare date privind portofoliul de clienţi – persoane fizice ai participanţilor
 • Informaţii/analize oferite participanţilor în scopul: 
  • Evaluării capacității de rambursare, determinării gradului de îndatorare
  • Identificării şi cuantificării riscului de credit
  • creşterii calităţii creditelor
 • Stabilirea criteriilor uniforme de apreciere a clientelei (scoring)
 • Consultanţă financiar-bancară

Prin această metodă, a reciprocității, fiecare instituție va avea informații reale despre istoricul solicitantului unui credit, chiar dacă este client nou. Astfel, șansele ca instituțiile bancare și nebancare să fie înșelate de o persoană care deja un credit pe care nu îl poate achita scad semnificativ. 

Ce persoane sunt vizate de prelucrarea datelor Biroului de Credit? 

Biroul de Credit prelucrează doar datele solicitanților de credit și împrumuturi, a co-debitorilor și a garanților. 

Ce informații colectează Biroul de Credit? 

În cadrul Biroului de Credit se prelucrează datele persoanelor fizice care solicită sau obțin un împrumut financiar. 

Lista datelor colectate: 

 • Date de identificare ale persoanei care solicită sau obține un credit;
 • Date referitoare la angajator;
 • Date despre produsele de tip credit solicitate/acordate;
 • Date referitoare la evenimente care apar în perioada de derulare a produsului de tip credit, (cum ar fi cele referitoare la restructurarea/refinanțarea, darea în plată, cesiunea contractului de credit, cesiunea creanței);
 • Date referitoare la relațiile cu alte conturi: informații referitoare la produse de tip credit la care persoana vizată are calitatea de codebitor și/sau garant;
 • Date referitoare la insolvență: informații referitoare la persoanele vizate față de care s-a deschis o procedură de insolvență;
 • Numărul interogărilor efectuate de Participanți pentru persoana vizată.

Baza de date a Biroului de Credit nu este publică și poate fi interogată doar de către firmele participante atunci când li se solicită un credit sau dacă monitorizează comportamentul propriilor debitori. 

Ce este FICO® Score de la Biroul de Credit? 

FICO® Score este parte a Raportului de Credit alcătuit de Biroul de Credit și constă într-un număr format din 3 cifre (300-850), rezultat în baza procesului static care prelucrează informațiile despre creditele înregistrate în baza de date a Biroului de Credit despre o persoană vizată (solicitant sau deținător de credit). 

Atunci când li se solicită un credit, instituțiile bancare pot folosi acest FICO® Score pentru a evalua capacitatea de rambursare a creditului de către solicitant. 

Persoana care solicită creditul sau împrumutul financiar poate solicita instituției o copie a raportului FICO® Score. 

„Un scor mare echivalează cu un risc de neplată scăzut în viitor. FICO® Score de la Biroul de Credit este calculat, la momentul solicitării acestuia de către Participant, pe baza informațiilor înregistrate în Sistemul Biroului de Credit la acel moment și este afișat pe Raportul de Credit, împreuna cu cel mult 4 motive. Acestea reprezintă, în ordine, cele mai importante cauze care au determinat scăderea Scorului respectiv, față de valoarea maximă”, transmite Biroul de Credit.

Ce este lista de rău-platnici a Biroului de Credit? 

Biroul de Credit a centralizat o listă cu clienții care înregistrează datorii sau întârzieri în rambursarea unui împrumut financiar. Astfel, atunci când un rău-platnic va încerca să obțină un credit nou, instituția va ști că acesta are un istoric negativ. 

Cum pot scăpa de pe lista de rău-platnici din Biroul de Credit?

După ce ai înregistrat restanțe sau întârzieri vei fi trecut automat în lista de rău-platnici de la Biroul de Credit. Chiar și după ce ai achitat restanța pentru care ai fost introdus pe lista de rău-platnici, timp de patru ani vei figura pe această listă. 

Astfel, la patru ani de la achitarea ultimei restanțe vei fi șters automat de pe lista de rău-platnici. Atenție, dacă au trecut patru ani și încă ai restanțe neplătite, înregistrarea va rămâne activă. 

Ce date colectează Biroul de Credit? 

În cazul în care dorești să afli ce date sunt înregistrate despre tine la Biroul de Credit poți urma una dintre variantele de mai jos: 

 • Solicitare prin intermediul site-ului Biroului de Credit
 • O solicitare personală sau prin intermediul unui e-mail către banca sau instituția de la care ai primit credit 
 • Printr-o scrisoare trimisă către Biroul de Credit. Aceasta trebuie să conțină în mod obligatoriu următoarele date: CNP, nume și prenume, adresa poștală de corespondență și semnătura.

În funcție de metoda aleasă, Biroul de Credit îți va răspunde în termen de o lună de la data înregistrării cererii.

Firmă care șterge înregistrarea de pe lista de rău-platnici a Biroului de Credit

În România sunt mai multe firme sau asociații care efectuează servicii de ștergere a datelor înregistrate în Biroul de Credit. 

Totuși, nu îți recomandăm să apelați la astfel de firme și servicii de ștergere date din Biroul de Credit. Acestea nu pot garanta că operațiunea de ștergere va avea succes, iar sumele solicitate pot fi considerabile și nu îți vor fi înapoiate. 

În cazul în care sunt motive întemeiate pentru ștergerea datelor tale din Biroul de Credit, poți să faci o solicitare în acest sens băncii care le-a înregistrat. Astfel vei putea obține ștergerea datelor din Biroul de Credit în mod gratuit. 

O persoană poate solicita și obține de la creditor ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, în următoarele situații:

 • datele nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate sau prelucrate; 
 • persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze (dreptul la opoziție); 
 • datele au fost prelucrate ilegal; 
 • datele trebuie șterse pentru îndeplinirea unei obligații legale a Participantului.

Ștergere date Biroul de Credit 

Așa cum am precizat deja în cadrul acestui articol, Biroul de Credit va păstra și datele persoanelor care nu înregistrează restanțe sau datorii. La fel ca și în cazul rău-platnicilor, datele acestora se vor șterge din Biroul de Credit după 4 ani. 

Modificarea datelor din Biroul de Credit 

În cazul în care ai constatat că datele înscrise în Biroul de Credit conține date incorecte sau neactualizate, puteți solicita băncii sau instituției de creditare să le rectifice. 

Potrivit articolului 16 din Regulament, „Persoana vizată are dreptul de a obține de la Participant, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare, în măsura în care o asemenea cerere are legătură cu scopul prelucrării datelor personale în Sistemul Biroului de Credit”. 

Concluzii: Cum să nu ajungi pe lista de rău-platnici?

Atunci când aplici pentru un credit trebuie să știi că gradul de îndatorare din România a fost stabilit la 40% din venitul net la creditele în lei și 20% la cele în valută. Singurul caz în care rata maximă de îndatorare este majorată cu 5% este în cazul creditelor pentru achiziționarea primei locuințe. 

Pentru a evita întârzierile sau incapacitatea de plată îți recomandăm să stabilești data lunară de plată a ratei după încasarea salariului. Mai mult, poți seta ca plata ratei să se facă automat din contul tău, la câteva zile după, astfel vei scăpa de drumurile lunare la sediul băncii și nici nu va trebui să îți faci griji că poți uita să efectuezi plata. 

În cazul în care faci plata tot din contul unei bănci care ți-a emis creditul, plata lunară poate fi efectuată automat. În cazul în care sunt bănci diferite, poți seta din home banking ca la o dată stabilită de tine să se facă automat transferul sumei datorate. 

Hodnocení kategorie 4.5
Biroul de Credit - cum poți scăpa de istoricul negativ: 4.2/5 din 215 voturi