Contractul de colaborare, denumit și contract-cadru, se supune normelor Codului Civil. Află tot ce trebuie să știi despre acesta. 

Contract de colaborare - tot ce trebuie să știi despre

În cadrul acestui articol vei afla tot ce trebuie să știi despre contractul de colaborare, care sunt termenii la care trebuie să fii atent în momentul încheierii unui astfel de contract, dar și care sunt modalitățile prin care poate fi reziliat. 

Contractul de colaborarea se supune prevederilor Codului Civil, nu a celor din Codul Muncii. În articolul 1176 din Noul Cod Civil, acesta este definit Contractul-cadru

„(1) Contractul-cadru este acordul prin care părțile convin să negocieze, să încheie sau să mențină raporturi contractuale ale căror elemente esențiale sunt determinate de acesta.

(2) Modalitatea de executare a contractului-cadru, în special termenul și volumul prestațiilor, precum și, dacă este cazul, prețul acestora sunt precizate prin convenții ulterioare.

Contractul-cadru este acel contract care definește termenii generali în care urmează să se deruleze anumite raporturi juridice. Aceste contracte sunt încheiate în principal de profesioniști deoarece presupun desfășurarea unei activități în mod continuu în sensul art. 3 alin. (3) noul C. civ. care definește noțiunea de întreprindere”, se precizează în Noul Cod Civil.

Despre contractul de colaborare

Un contract de colaborare se încheie între două părți care vor să reglementeze termenii cooperării. În cadrul acestuia se vor stabili termenii, durata, relația și responsabilitatea fiecărei părți. 

Contractul de colaborare poate fi instituit între persoane fizice și între persoane juridice. Acestea pot fi încheiate și pentru colaborarea între o persoană fizică și una juridică.

„Părțile sunt libere să încheie orice contracte și să determine conținutul acestora, în limitele impuse de lege, de ordinea publică și de bunele moravuri”, se precizează în Codul Civil

În cadrul unui contract de colaborare se vor stabili cu exactitate care sunt responsabilitățile fiecărei părți și care sunt obiectivele principale. Astfel de contracte pot fi încheiate pe o perioadă determinată, pe perioadă nedeterminată sau pe durata unui proiect. 

De exemplu, două companii se pot alătura pentru organizarea unui eveniment. În cazul în care este vorba despre un eveniment singular, se va putea stipula în contract că acesta va lua sfârșit la o dată ulterioară desfășurării acestuia. 

De precizat și faptul că o persoană angajată cu contract individual de muncă poate să încheie, în același timp, un număr nelimitat de contracte de colaborare. Totuși, o persoană nu poate să aibă, în același timp, un contract de muncă și un contract de colaborare cu aceeași firmă, însă poate să încheie contracte cu alte firme. 

Care este scopul unui contract de colaborare? 

Pe lângă faptul că în cadrul acestui contract se vor stipula responsabilitățile fiecărei părți, este o bună metodă de a păstra în arhivele personale sau ale companiei o dovadă că cele două părți au avut un parteneriat. În cazul în care apar neconcordanțe între cele două părți, cu ajutorul unui contract se va lămuri situația mult mai ușor, ba mai mult, se vor putea solicita daune sau reparații în cazul în care termenii nu au fost respectați. 

Ce conține un contract de colaborare? 

Un contract de colaborare se încheie în formă scrisă, iar după ce a fost redactat, fiecare parte trebuie să primească un exemplar. Contractul va intra în vigoare de la data precizată pe acesta și după ce va fi semnat de ambele părți. 

Date contract de colaborare:

  • Identitatea părților; 
  • Obiectul contractului; 
  • Durata contractului; 
  • Remunerația; 
  • Modalitatea de plată; 
  • Drepturile și obligațiile părților; 
  • Condițiile de încetare a contractului; 
  • Eventuale penalizări.

În cazul în care apar clauze suplimentare după ce contractul a fost încheiat, acestea pot fi incluse prin intermediul unor acte adiționale. 

Scopul colaborării 

În cadrul contractului va trebuie menționat care este obiectul colaborării și care vor fi obligațiile fiecărei părți. Prin trasarea obligațiilor se va putea monitoriza activitatea depusă de fiecare parte. Astfel vei putea să eviți pretenții nejustificate ale celeilalte părți. 

Contribuția părților implicate

Contribuția unei părți poate fi de ordin material (bani, produse) și intelectual (servicii). În cazul în care contractul de colaborare este unul care implică plata unei sume de bani către una dintre părți, va trebuie specificat care sunt serviciile pe care aceasta din urmă va trebuie să le realizeze. 

Pentru a evita posibile neînțelegeri, este recomandat ca în contract să fie stipulate cât mai multe detalii despre obligațiile fiecărei părți.

Obligații contract colaborare

Potrivit Codului Fiscal, în cazul în care aveți încheiat un contract de colaborare pentru care sunteți remunerat financiar, trebuie să știți că sumele încasate trebuie declarate la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), pentru a putea fi stabilit impozitul pe venit și contribuțiile sociale obligatorii. 

Câte contracte de colaborare pot încheia?

Fiecare persoană/companie poate încheia un număr nelimitat de contracte de colaborare. În cazul în care vrei ca persoana/compania să nu poată încheia alte contracte de colaborare pe domeniul tău, atunci poți solicita inserarea unei clauze de non-concurență. 

O astfel de clauză, denumită și clauză de exclusivitate, te poate împiedica să închei alte contracte în același domeniu. 

Model contract de colaborare

Pe internet poți găsi mai multe schițe și modele de contracte de colaborare din care te poți inspira. În cazul în care preiei un astfel de model, îți recomandăm să citești cu atenție fiecare paragraf și să îl actualizezi conform propriilor nevoi. 

Semnarea unui contract de colaborare

Înainte să semnezi un contract de colaborare îți recomandăm să citești cu atenție fiecare punct, astfel vei putea descoperi clauze ascunse sau dacă sunt solicitări necorespunzătoare.

În cazul în care nu ești sigur de anumite paragrafe, poți solicita consultanță juridică pentru a te asigura că termenii și condițiile sunt corespunzătoare. 

Negocierea este o parte foarte importantă în procesul premergător semnării unui contract. În cadrul negocierilor poți obține beneficii sau condiții avantajoase, care inițial nu erau incluse.

Încheierea/rezilierea unui contract de colaborare 

În cadrul contractului se va stipula și perioada în care acesta este în vigoare. În cazul în care se dorește rezilierea contractului, aceasta se poate face cu acordul ambelor părți sau în condițiile prevăzute în contract. 

În cazul în care în contractul de colaborare nu sunt trecute metode de reziliere, se aplică prevederile din art. 1549 al Noului Cod Civil.

"(1) Dacă nu cere executarea silită a obligațiilor contractuale, creditorul are dreptul la rezoluțiunea sau, după caz, rezilierea contractului, precum și la daune-interese, dacă i se cuvin.

(2) Rezoluțiunea poate avea loc pentru o parte a contractului, numai atunci când executarea sa este divizibilă. De asemenea, în cazul contractului plurilateral, neîndeplinirea de către una dintre părți a obligației nu atrage rezoluțiunea contractului față de celelalte părți, cu excepția cazului în care prestația neexecutată trebuia, după circumstanțe, să fie considerată esențială.

(3) Dacă nu se prevede altfel, dispozițiile referitoare la rezoluțiune se aplică și în cazul rezilierii."

Hodnocení kategorie 4.5
Contract de colaborare - tot ce trebuie să știi despre: 4.2/5 din 98 voturi